• به پایان رسیده

  آروشا – مدل +R5

  5,500,000 تومان
  دیمر های آروشا برای کنترل روشنایی و میزان نور لامپ های LED و رشته ای طراحی شده است. در سبد این محصول مدل های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کاربرد و متناسب با بودجه های مختلف طراحی شده است. مدل R5-+  یک دیمر R5 بوده که در کنار کنترل روشنایی، امکان اتصال سنسور بیسیم جهت نطارت و مدیریت پارامترها را به همراه دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آروشا مراجعه بفرمایید.
 • فروش ویژه (تخفیف:8%)

  آروشا – مدل R3

  2,700,000 تومان 2,500,000 تومان
  دیمر های آروشا برای کنترل روشنایی و میزان نور لامپ های LED و رشته ای طراحی شده است. در سبد این محصول مدل های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کاربرد و متناسب با بودجه های مختلف طراحی شده است. مدل R3 یک محصول اقتصادی با کارکرد مناسب می باشد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آروشا مراجعه بفرمایید.
 • فروش ویژه (تخفیف:9%)

  آروشا – مدل R4

  3,600,000 تومان 3,300,000 تومان
  دیمر های آروشا برای کنترل روشنایی و میزان نور لامپ های LED و رشته ای طراحی شده است. در سبد این محصول مدل های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کاربرد و متناسب با بودجه های مختلف طراحی شده است. مدل R4 یک محصول اقتصادی با کنترل دیجیتال می باشد تا در کنار قیمت مناسب عملکرد خوبی نیز به همراه داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آروشا مراجعه بفرمایید.
 • فروش ویژه (تخفیف:8%)

  آروشا – مدل R5

  4,200,000 تومان 3,900,000 تومان
  دیمر های آروشا برای کنترل روشنایی و میزان نور لامپ های LED و رشته ای طراحی شده است. در سبد این محصول مدل های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کاربرد و متناسب با بودجه های مختلف طراحی شده است. مدل R5 یک محصول هوشمند با کنترل دیجیتالی و برنامه پذیر بودن یک روشنایی هوشمند را به ارمغان آورده است. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آروشا مراجعه بفرمایید.
 • فروش ویژه (تخفیف:9%)

  آروشا – مدل R5-2

  4,600,000 تومان 4,200,000 تومان
  دیمر های آروشا برای کنترل روشنایی و میزان نور لامپ های LED و رشته ای طراحی شده است. در سبد این محصول مدل های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کاربرد و متناسب با بودجه های مختلف طراحی شده است. مدل R5-2  دو دیمر R5 در یک محصول است که توان بیشتر را در اختیار قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آروشا مراجعه بفرمایید.
 • آروشا – مدل R6

  5,800,000 تومان
  دیمر های آروشا برای کنترل روشنایی و میزان نور لامپ های LED و رشته ای طراحی شده است. در سبد این محصول مدل های مختلفی وجود دارد که هر کدام برای کاربرد و متناسب با بودجه های مختلف طراحی شده است. مدل R6 درکنار کنترل هوشمندانه روشنایی تصویری مناسب را با صفحه رنگی فراهم می سازد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه آروشا مراجعه بفرمایید.
 • رامونا – مدل RM2

  5,500,000 تومان
  سامانه های نظارت رامونا امکانات بسیاری را برای شما به ارمغان آورده است همچون: اتصال تنوع بینظیری از سنسورهای باسیم و بیسیم، جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی آنها، نمایش لحظه ای اطلاعات ذخیره شده هر سنسور بطور مجزا، ارائه گزارشات اطلاعات جمع آوری شده در قالب نمودارهای زمانی، بررسی لحظه ای اطلاعات و محدوده های مجاز و ارسال هشدار در صورت بروز خطاف ارسال هشدار و همچنین اعمال تنظیمات از طریق پیامک و امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران مدل RM2 تمامی ویژگی ها را در قالب یک محصول در اختیار دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه رامونا مراجعه بفرمایید.
 • رامونا – مدل RT1

  3,000,000 تومان
  سامانه های نظارت رامونا امکانات بسیاری را برای شما به ارمغان آورده است همچون: اتصال تنوع بینظیری از سنسورهای باسیم و بیسیم، جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی آنها و در اختیار گذاشتن اطلاعات بر روی درگاههای ارتباطی استاندارد. مدل RT1 اطلاعات جمع آوری شده را از طریق درگاههای استاندارد باسیم در اختیار کاربر قرار می دهد و به عنوان یک رابط عمل می کند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه رامونا مراجعه بفرمایید.
 • رامونا – مدل RT2

  4,000,000 تومان
  سامانه های نظارت رامونا امکانات بسیاری را برای شما به ارمغان آورده است همچون: اتصال تنوع بینظیری از سنسورهای باسیم و بیسیم، جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی آنها، نمایش لحظه ای اطلاعات ذخیره شده هر سنسور بطور مجزا و در اختیار گذاشتن اطلاعات بر روی درگاههای ارتباطی استاندارد. مدل RT2 اطلاعات جمع آوری شده را از طریق درگاههای استاندارد باسیم در اختیار کاربر قرار می دهد و به عنوان یک رابط عمل می کند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه رامونا مراجعه بفرمایید.