ریونیز و رابین۱۳۹۴/۸/۶ ۲۳:۰۲:۰۷

معرفی

دقیق و صحیح اندازه گیری کنید…

نظارت بر هر شرایطی نیاز به سنجش دقیق و صحیح پارامترهای مد نظر دارد. حسگر ها این امکان را فراهم میسازند تا بتوان هر آنچه که نیاز است اندازه گیری نمود. سنجش پارامترهای متعدد و گوناگون با تنوعی از دقت های مختلف برای کاربردهای مختلف توسط حسگرها ریونیز تامین شده تا بتوان هر شرایطی را بصورت کمی در اختیار داشت.

برای سنجش پارامترها در برخی موارد نیازمند ارتباط بدون سیم و از راه دور هستیم. حسگرهای رابین این امکان را فراهم ساخته تا بدون هیچ سیمی و برای مدت طولانی تنها با یک بار شارژ باتری، بتوان پارامتر مورد نظر خود را از فواصل دور اندازه گیری کرد. این ویژگی رابین، آن را به یک محصول مناسب برای بهره مندی در پروژه های بر مبنای اینترنت اشیا نیز مبدل ساخته است.

محصولی که بدون آن هیچ چیز ممکن نیست

سنجش پارامترها در هر سامانه ای به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود. تمامی تصمیمات آتی بر روی تحلیل های حاصل از پردازش اطلاعات ورودی صورت می گیرد. این امر حساسیت بالای سنجده ها را در کاربردها مشخص می کند. ریونیز و رابین بگونه ای طراحی شده تا برای کاربردهای مختلف نیاز مشخص شده را برآورده سازند.

ارتباط باسیم 

اتصال تعداد زیادی از سنسورهای ریونیز بر روی بستر سریال RS-485 با پشتیبانی از پروتکل های رایجی همچون MODBUS، ریونیز را به یک محصول عمومی تبدیل کرده است.

ارتباط بیسیم

امروزه ارتباطات بیسیم جز جدانشدنی صنعت شده است. رابین با فراهم ساختن ارتباط بیسیم امن و قابل اطمینال این امکان را فراهم ساخته تا بدون سیم بتوان اندازه گیری کرد.

بدنه

در کنار طراحی مهندسی دقیق و باکیفیت سخت افزار و نرم افزار، پوششی از جنس آلومینیوم و استیل ظاهری مناسب و کارآمد را برای ریونیز به ارمغان آورده است.

صفحه نمایش

رابین دارای یک صفحه نمایش OLED با اندازه ۰/۶ اینچ است تا بتوان در لحظه و در کنار رابین پارامتر اندازه گیری شده را مشاهده کرد.

سخت افزار

در طراحی ریونیز و رابین از المان های قابل اطمینان و دقیق استفاده شده است. پردازنده قوی و کم مصرف و همچنین چیپ های حسگری که در کارخانه تولیدکننده کالیبره شده اند مورد استفاده قرار گرفته تا بهترین عملکرد حاصل شود.

ابعاد و وزن

ریونیز دارای طول کمتر از ۱۲ سانتی متر و قطر ۱/۲ سانتی متر است.

رابین دارای طول کمتر از ۱۲ سانتی متر و قطر کمتر از ۴/۵ سانتی متر است.

مشخصات فنی ریونیز

برای مشاهده جدول مشخصات فنی موبایل خود را در حالت افقی بچرخانید…

سریال

نوع واحد
اندازه گیری
محدوده دقت صحت زمان پاسخ
دهی
SA-SNZT-1 دمای هوا سانتی گراد ۲۰- تا ۶۰ ۰/۱ ±۰/۵ ۱ ثانیه
SA-SNZT-2 دمای هوا سانتی گراد ۲۰- تا ۶۰ ۰/۰۵ ±۰/۲۵ ۱ ثانیه
SA-SNZTH-1 دما و رطوبت هوا درصد ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۳ ۵ ثانیه
SA-SNZTH-2 دما و رطوبت هوا درصد ۰ تا ۱۰۰ ۰/۱ ±۱/۸ ۵ ثانیه
SA-SNZP-1 فشار هوا میلی بار ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ ۱۰ ±۲ ۱ ثانیه
SA-SNZPP-1 فشار هوای نسبی پاسکال ۱۲۵- تا ۱۲۵ ۰/۱ ±۳ ۱ ثانیه
SA-SNZST-1 دمای خاک سانتی گراد ۲۰- تا ۶۰ ۰/۱ ±۰/۵ ۱ ثانیه
SA-SNZSM-1 رطوبت خاک درصد ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۵ ۱ ثانیه
SA-SNZO-1 اکسیژن درصد ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۲ ۳۰ ثانیه
SA-SNZCO-1 مونواکسید کربن پی پی ام ۳۰ تا ۱۰۰۰ ۱ ±۱۰ ۵۰ ثانیه
SA-SNZCOO-1 دی اکسید کربن پی پی ام ۰ تا ۵۰۰۰ ۳۰ ±۱۵۰ ۱۸۰ ثانیه
SA-SNZCOO-1 دی اکسید کربن پی پی ام ۰ تا ۱۰۰۰۰ ۵ ±۱۰۰ ۹۰ ثانیه
SA-SNZNH-1 آمونیاک پی پی ام ۰ تا ۳۰۰ ۵ ±۱۰ ۵۰ ثانیه
SA-SNZNH-2 آمونیاک پی پی ام ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۳ ۴۰ ثانیه

مشخصات فنی رابین

برای مشاهده جدول مشخصات فنی موبایل خود را در حالت افقی بچرخانید…

سریال

نوع واحد
اندازه گیری
محدوده دقت صحت زمان پاسخ
دهی
SA-SNBXYT-1 دمای هوا سانتی گراد ۲۰- تا ۶۰ ۰/۱ ±۰/۵ ۱ ثانیه
SA-SNBXYT-2 دمای هوا سانتی گراد ۲۰- تا ۶۰ ۰/۰۵ ±۰/۲۵ ۱ ثانیه
SA-SNBXYTH-1 دما و رطوبت هوا درصد ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۳ ۵ ثانیه
SA-SNBXYH-2 دما و رطوبت هوا درصد ۰ تا ۱۰۰ ۰/۱ ±۱/۸ ۵ ثانیه
SA-SSNBXYP-1 فشار هوا میلی بار ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ ۱۰ ±۲ ۱ ثانیه
SA-SNBXYPP-1 فشار هوای نسبی پاسکال ۱۲۵- تا ۱۲۵ ۰/۱ ±۳ ۱ ثانیه
SA-SNBXYST-1 دمای خاک سانتی گراد ۲۰- تا ۶۰ ۰/۱ ±۰/۵ ۱ ثانیه
SA-SNBXYSM-1 رطوبت خاک درصد ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۵ ۱ ثانیه
SA-SNBXYO-1 اکسیژن درصد ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۲ ۳۰ ثانیه
SA-SNBXYCO-1 مونواکسید کربن پی پی ام ۳۰ تا ۱۰۰۰ ۱ ±۱۰ ۵۰ ثانیه
SA-SNBXYCOO-1 دی اکسید کربن پی پی ام ۰ تا ۵۰۰۰ ۳۰ ±۱۵۰ ۱۸۰ ثانیه
SA-SNBXYCOO-1 دی اکسید کربن پی پی ام ۰ تا ۱۰۰۰۰ ۵ ±۱۰۰ ۹۰ ثانیه
SA-SNBXYNH-1 آمونیاک پی پی ام ۰ تا ۳۰۰ ۵ ±۱۰ ۵۰ ثانیه
SA-SNBXYNH-2 آمونیاک پی پی ام ۰ تا ۱۰۰ ۱ ±۳ ۴۰ ثانیه

ثبت سفارش…

فروشگاه