پنج بخش اصلی در یک برنامه نوری

///پنج بخش اصلی در یک برنامه نوری

پنج بخش اصلی در یک برنامه نوری

۱. روشنایی کامل در روزهای اول زندگی جهت شروع رشد
۲.کاهش تدریجی روشنایی تا رسیدن به شرایط مطلوب و ایده آل جهت واکنش مناسب به تحریک نوری
۳. ثابت نگاهداشتن دوره روشنایی در مقاطع کوتاه مدت جهت ایجاد تأخیر در بلوغ جنسی
۴. افزایش مدت روشنایی جهت تحریک بلوغ جنسی
۵. ثابت نگاهداشتن دوره روشنایی دراز مدت جهت حفظ و ادامه تولید بطور منظم
مسئله مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد شدت نور است. زیادشدن نور اثر تحریک کننده داشته و لازم است در مراحل شرطی نمودن طیور و تأخیر در برنامه نوری از آن اجتناب شود در حالیکه برای تحریک و تولید بیشتر بایستی به شدت نور اضافه نمود زیرا کاهش در شدت نور می تواند بلوغ جنسی را به تعویق انداخته و تولید تخم مرغ را مختل سازد.

توسط |۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۷:۱۵:۲۹اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۸|اخبار تخصصی|بدون دیدگاه