نکات نوردهی در پولت

///نکات نوردهی در پولت

نکات نوردهی در پولت

در ۳ روز اول تنها یک ساعت خاموشی برای استراحت ( رفع خستگی حمل و نقل ) کافیست. مابقی ساعات، نور با شدت بالا برای تحریک جوجه ها به اشامیدن و تحرک و مصرف دان ( ۳۰ لوکس ). از روز چهارم شدت نور را به نصف میرسانیم با ۲۲ ساعت نور که هفته اول را سپری کنیم و در ادامه در هفته دوم شدت نور یک سوم نور اولیه خواهد بود (۱۰ لوکس) با روند کاهشی ساعات نوردهی تا به ۱۲ ساعت در هفته دهم برسیم و مابقی دوره یعنی از هفتاد روزگی به بعد دوازده ساعت نور خواهیم داشت. چون تاثیر مدت نور در بلوغ پولتها بیشتر از شدت آن است و حساسیت آنها از ده هفتگی بیشتر است دقت شود به هیچ عنوان مدت نوردهی روند افزایشی پیدا نکند. این کلیت کار بود. توصیه میگردددر خصوص نور پولت: یک- در فصول گرم سعی شود یک ساعت در نیمه شب روشنایی داشته باشیم برای مصرف اب که تاثیر زیادی هم بر مصرف دان پس از شروع روشنایی دارد. دو- در فصول گرم سال سعی شود شروع روشنایی در ساعات اولیه صبح که هنوز هوا تاریک است باشد تا گله همزمان با خنکی هوا در تاریکی مصرف دان بیشتری داشته باشند. این مهم به یکنواختی و وزن گیری پولتها کمک شایانی میکند و نیز از استرس گرمایی ناشی از صرف دان در ساعات گرم روز جلوگیری میکنیم. بنابراین ساعت را طوری برنامه ریزی کنیم که صبح هر چه زودتر روشنایی و دادن دان داشته باشیم. نکته سوم- لامپهای قرمز مانع شیوع خود خوری در گله هستند. و لامپهای با طول موج کوتاه مثل زرد باعث بهبود بازده غذایی میشوند. پیشنهاد میشود ترکیبی از لامپهای زرد و قرمز در سالن پرورش بکار بگیریم. نور سفید باعث افزایش متابولیسم و عصبانیت جوجه هاست. فاصله لامپها از هم بیشتر از یک و نیم برابر ارتفاع انها نباشد برای همگنی نور در نواحی مختلف سالن.

توسط |۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۷:۰۸:۲۳اردیبهشت ۲۵ام, ۱۳۹۸|اخبار تخصصی|بدون دیدگاه